Disclaimer

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op onze website verstrekte informatie, kan Henri Jansen Evenementen Service V.O.F. niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Henri Jansen Evenementen Service V.O.F. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op onze site verstrekte informatie en/of downloaden van informatie en bestanden.

Henri Jansen Evenementen Service V.O.F. is niet aansprakelijk voor geplaatste informatie door derden en kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade aan computer, hard- en software, virussen en andere ongemakken en/of verlies aan tijd, door het gebruik van deze website.

Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van druk-, zet-, prijs-, en programmeerfouten. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Er is getracht om zoveel mogelijk alle rechten van derden te eerbiedigen. Het blijft echter mogelijk dat er materiaal op de website staat waarop desondanks nog rechten van derden rusten. Mocht dit tot ontevredenheid leiden dan horen wij dat graag van rechthebbende teneinde een en ander te kunnen corrigeren.